Voor een tijdbewuste instandhouding van het cultureel erfgoed is kennis en kunde van alleen historische waarden, materialen, constructies en technieken niet meer voldoende. Ook innovaties, duurzame technieken en materialen en energiebesparende maatregelen dienen bij het onderhoud en restauratie van monumenten toegepast te worden. 
Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) heeft aan JNB gevraagd om een functionerend netwerk op te zetten, dat gezamenlijk een flinke bijdrage kan leveren aan een innovatieve en duurzame instandhouding van het cultureel erfgoed in Gelderland.