Zonne-energie staat volop in de belangstelling. Talrijke initiatieven voor collectieve/coöperatieve zonneweides en zonnedaken steken de kop op in Nederland, zo ook in Noord-Brabant. Maar hoe realiseer je een collectieve zonneweide of een collectief zonnedak op een efficiënte, duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier? Hoe zorg je ervoor dat inwoners en MKB-bedrijven hieraan mee willen doen? Met behulp van ervaringsdeskundigen die onderling kennisdelen gaat dat professioneel en duurzaam. Hiervoor is het netwerk Zonnecoaches Brabant opgezet.

Dit netwerk is opgezet met ondersteuning van Enpuls (onderdeel Enexis) en de provincie Brabant met als doel om bestaande en nieuwe coöperaties of initiatieven te ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van collectieve zonprojecten. JNB is projectleider voor het opzetten en ontwikkeling van het netwerk. Ook verzorgt JNB de coördinatie van aanmelding door nieuwe initiatieven die ondersteuning vragen en organiseert de kennisuitwisseling tussen de aangesloten Zonnecoaches.