Het Gelders Restauratie Centrum wil restauratiebedrijven in de provincie Gelderland ondersteunen bij het opzetten van hun opleidings- en scholingsbeleid, met als doel blijvend te werken aan hun vakbekwaamheid als restauratiebedrijf. Hiermee voldoet het restauratiebedrijf niet alleen aan de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde, maar ook een beter restauratiebedrijf worden.

Veel restauratiebedrijven vinden het echter  moeilijk om daar een goed plan voor te maken of reserveren hiervoor te weinig tijd voor (MKB-bedrijven). Daarom heeft het Gelders Restauratie Centrum JNB gevraagd deze bedrijven daarbij te ondersteunen.