innovatieve-fiets

Opleidingskundige dienstverlening

Willen we op een duurzame wijze blijven samen leven en samen werken dan is leren van en met elkaar wellicht de belangrijkste onderlegger om dat te realiseren. Het begint in basis-, en voortgezet onderwijs, maar het manifesteert zich wellicht het meest concreet in het beroepsonderwijs. Hierbij is het van essentieel belang dat studenten de vrijheid hebben om te experimenteren en nieuwe invalshoeken te verkennen, maar daar bij feeling houden met en weet hebben van de praktijk waarin ze straks werkzaam zullen zijn.

Daarom is het verbinden en samenwerken van het Mbo en Hbo beroepsonderwijs met het bedrijfsleven een cruciale factor in het geheel. JNB Partner werkt met deze overtuiging bevlogen aan verschillende projecten. Dit betreft zowel als onderzoeker in het technisch beroepenveld, als adviseur bij onderwijs- en opleidingsontwikkelingen en als projectleider bij vernieuwingsprojecten waarin onderwijs-/opleidingsinstituten, bedrijfsleven en/of overheid samenwerken. JNB heeft veel kennis van en ervaring in de technische sector en het technisch beroepsonderwijs.

Lees meer

De dienstverlening

sign-1335553_1920-bewerkt1

Onderzoek

Of het nu gaat om de haalbaarheid van een nieuw opleidingscentrum, het beleid dat gevoerd dient te worden ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het personeel, de herstructurering van het onderwijs, JNB zorgt voor een gestructureerde aanpak om de situatie in beeld te brengen. Vervolgens zullen de resultaten en aanbevelingen duidelijk en concreet verwoord, toegelicht en gepresenteerd worden. Het resultaat zal zijn, dat de opdrachtgever de benodigde vervolgstappen kan zetten.

Lees meer

Opleidingskundige advisering

JNB heeft alle expertise in huis om opdrachtgevers te ondersteunen bij onderwijsvernieuwingen, het opzetten van nieuwe praktijkgerichte opleidingen en cursussen en het ontwikkelen van goed en actueel lesmateriaal. We doen dit met overtuiging en in samenwerking met deskundigen uit de praktijk, zodat altijd de actuele kennis verwerkt gebruikt wordt. De vorm waarin het lesmateriaal is ‘verpakt’ sluit aan bij de doelgroep en actuele mogelijkheden.

Lees meer

Projectmanagement

Wil je een goed idee uitwerken tot een goed plan en dit vervolgens binnen de gedachte tijdsbestek realiseren dan is goed projectleiderschap essentieel. Wanneer verschillende partijen betrokken zijn bij het uitwerken en realiseren van een plan, idee of gedachte is het erg belangrijk dat iemand het overzicht behoud, ieders belangen de juiste plaats krijgen in het geheel en de verwachte resultaten ook daadwerkelijk en binnen de gestelde periode, behaald worden. JNB begeleidt met grote enthousiasme projecten die complex en vaak multidisciplinair van aard zijn. We doen die op een plezierige en menselijke wijze waarbij het resultaat voorop staat, maar niet alleen voor de korte , maar zeker ook voor de lange termijn.

Lees meer