Netwerk Zonnecoaches Brabant

april 30th, 2021|

Zonne-energie staat volop in de belangstelling. Talrijke initiatieven voor collectieve/coöperatieve zonneweides en zonnedaken steken de kop op in Nederland, zo ook in Noord-Brabant. Maar hoe realiseer je een collectieve zonneweide of een collectief zonnedak op [...]

Haalbaarheidsstudie Warmtenet in woonwijk

april 30th, 2021|

De gemeente Oisterwijk en DEC-Oisterwijk onderzoekt, met ondersteuning van Enpuls, binnen de wijk Bunders/Dotterveld in Oisterwijk of een collectieve warmtevoorziening haalbaar is. Een eerder technisch onderzoek gaf aan dat een warmtenet voor deze wijk een [...]

Energiereductie door woningeigenaren in Oisterwijk

april 30th, 2021|

JNB heeft in opdracht van Gemeente Oisterwijk en de duurzame energie coöperatie DEC-Oisterwijk een plan gemaakt voor een subsidieaanvraag bij de Regeling Reductie Energie (RRE). In dit plan staat beschreven hoe de gemeente in samenwerking [...]

  • Ergoedwerkplaats Reuversweerd

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd

april 30th, 2021|

Het Gelder Restauratie Centrum (GRC) heeft als doelstelling: ‘Zorgen dat er voldoende jonge vaklieden/professionals in de restauratie kwalitatief opgeleid worden en dat de werkende vaklieden/professionals hun kennis en kunde actueel houden en versterken‘. Het GRC [...]