Over Jeanet Visser

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Jeanet Visser has created 7 blog entries.

Vermindering energiearmoede door Energieklussers

Onderzoek van TNO (eind 2021) laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energie-armoede. Zij hebben een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen in een huis van een lage energetische kwaliteit. Gevolg is dat zij hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. De aanpak van energiearmoede is niet eenvoudig en [...]

2022-11-30T15:33:06+00:00november 30th, 2022|

Opzet gestructureerd opleidingsbeleid bij restauratiebedrijven in Gelderland

Het Gelders Restauratie Centrum wil restauratiebedrijven in de provincie Gelderland ondersteunen bij het opzetten van hun opleidings- en scholingsbeleid, met als doel blijvend te werken aan hun vakbekwaamheid als restauratiebedrijf. Hiermee voldoet het restauratiebedrijf niet alleen aan de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde, maar ook een beter restauratiebedrijf worden. Veel restauratiebedrijven vinden het echter  moeilijk om daar [...]

2022-11-30T15:31:48+00:00november 30th, 2022|

Kwartiermaker Energiebesparing en -armoede

De provincie Noord-Brabant wil alle regio’s ondersteunen bij een juiste organisatie voor en aanpak van het bestrijden van energiearmoede en het realiseren van energiebesparing bij woningen. Iedere regio heeft hiervoor de mogelijkheid om een kwartiermaker aan te stellen. Deze doet onderzoek bij de gemeenten in de betreffende regio naar de huidige aanpak en voortgang als [...]

2022-11-30T15:29:53+00:00november 30th, 2022|

Netwerk Zonnecoaches Brabant

Zonne-energie staat volop in de belangstelling. Talrijke initiatieven voor collectieve/coöperatieve zonneweides en zonnedaken steken de kop op in Nederland, zo ook in Noord-Brabant. Maar hoe realiseer je een collectieve zonneweide of een collectief zonnedak op een efficiënte, duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier? Hoe zorg je ervoor dat inwoners en MKB-bedrijven hieraan mee willen doen? Met [...]

2021-04-30T11:34:51+00:00april 30th, 2021|

Haalbaarheidsstudie Warmtenet in woonwijk

De gemeente Oisterwijk en DEC-Oisterwijk onderzoekt, met ondersteuning van Enpuls, binnen de wijk Bunders/Dotterveld in Oisterwijk of een collectieve warmtevoorziening haalbaar is. Een eerder technisch onderzoek gaf aan dat een warmtenet voor deze wijk een reëel scenario is als alternatief voor aardgas. In dit scenario zou de bron hiervoor bestaan uit aardwarmte en/of aquathermie (warmte [...]

2021-04-30T11:28:32+00:00april 30th, 2021|

Energiereductie door woningeigenaren in Oisterwijk

JNB heeft in opdracht van Gemeente Oisterwijk en de duurzame energie coöperatie DEC-Oisterwijk een plan gemaakt voor een subsidieaanvraag bij de Regeling Reductie Energie (RRE). In dit plan staat beschreven hoe de gemeente in samenwerking met DEC-Oisterwijk minimaal 1.200 inwoners van de gemeente helpt/stimuleert bij het verduurzamen (besparen) van energie door met name kleine maatregelen. [...]

2021-04-30T11:13:27+00:00april 30th, 2021|

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd

Het Gelder Restauratie Centrum (GRC) heeft als doelstelling: ‘Zorgen dat er voldoende jonge vaklieden/professionals in de restauratie kwalitatief opgeleid worden en dat de werkende vaklieden/professionals hun kennis en kunde actueel houden en versterken‘. Het GRC is van mening dat een ‘monument in uitvoering’ een ideaal hulpmiddel is dit op een aansprekende wijze te realiseren. Niets [...]

2021-04-30T11:39:16+00:00april 30th, 2021|
Ga naar de bovenkant