De gemeente Oisterwijk en DEC-Oisterwijk onderzoekt, met ondersteuning van Enpuls, binnen de wijk Bunders/Dotterveld in Oisterwijk of een collectieve warmtevoorziening haalbaar is. Een eerder technisch onderzoek gaf aan dat een warmtenet voor deze wijk een reëel scenario is als alternatief voor aardgas. In dit scenario zou de bron hiervoor bestaan uit aardwarmte en/of aquathermie (warmte uit de beek de Voorste Stroom), gecombineerd met een wijkwarmtepomp. Een distributienet (warmtenet) zorgt er vervolgens voor dat de opgewekte warmte getransporteerd wordt door de gehele wijk.

Deze haalbaarheidsstudie wordt vooral samen gedaan met de bewoners van de buurt/wijk Bunders/Dotterveld. De wensen en behoeften van de bewoners dienen leidend te zijn. Daarnaast moet het ontwerp van het warmtenet afgestemd zijn op de noodzakelijke en haalbare aanpassingen van de woningen. Dus het geheel moet enerzijds goed kunnen functioneren en technisch en financieel haalbaar zijn en anderzijds inpasbaar  zijn in de buurt/wijk.

JNB is aangesteld als projectleider van deze haalbaarheidsstudie en begeleidt de bewonerskerngroep en het onderzoeksproces.