De provincie Noord-Brabant wil alle regio’s ondersteunen bij een juiste organisatie voor en aanpak van het bestrijden van energiearmoede en het realiseren van energiebesparing bij woningen. Iedere regio heeft hiervoor de mogelijkheid om een kwartiermaker aan te stellen. Deze doet onderzoek bij de gemeenten in de betreffende regio naar de huidige aanpak en voortgang als het gaat om de vermindering van energiearmoede (korte termijn). Daarnaast onderzoekt de kwartiermaker hoe de betreffende gemeenten denken over en werken aan de aanpak van de grootschalige energiebesparing (“isolatie van de buitenschil”) bij woningen (middellange termijn).

Vanuit dit onderzoek dient een aanpak voor de korte en middellange termijn te komen, waarin aangegeven wordt welke ondersteuning de regio wenst die uitvoerbaar is voor de verschillende gemeenten.

JNB is aangesteld als kwartiermaker voor de Metropoolregio Eindhoven (MRE) met 21 gemeenten.