Opleidingskundige dienstverlening

Willen we op een duurzame wijze blijven samen leven en samen werken dan is leren van en met elkaar wellicht de belangrijkste onderlegger om dat te realiseren. Het begint in basis-, en voortgezet onderwijs, maar het manifesteert zich wellicht het meest concreet in het beroepsonderwijs. Hierbij is het van essentieel belang dat studenten de vrijheid hebben om te experimenteren en nieuwe invalshoeken te verkennen, maar daar bij feeling houden met en weet hebben van de praktijk waarin ze straks werkzaam zullen zijn. Daarom is het verbinden en samenwerken van het Mbo en Hbo beroepsonderwijs met het bedrijfsleven een cruciale factor in het geheel. JNB Partner werkt met deze overtuiging bevlogen aan verschillend projecten. Dit betreft zowel als onderzoeker in het technisch beroepenveld, als adviseur bij onderwijs- en opleidingsontwikkelingen en als projectleider bij vernieuwingsprojecten waarin onderwijs- /opleidingsinstituten, bedrijfsleven en/of overheid samenwerken. JNB heeft veel kennis van en ervaring in de technische sector en het technisch beroepsonderwijs. Daarbij spelen verduurzaming van de gebouwde omgeving en de energietransitie steeds vaker een grote rol.

 

JNB is een adviesbureau dat organisaties ondersteunt bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken. JNB is er intrinsiek van overtuigd dat leer- en ontwikkelingsvraagstukken met een duurzame visie aangepakt dienen te worden. Dit zal op (lange) termijn zowel de mensen (People), de aarde (Planet) als de economie (Profit) helpen. We zijn er ons van bewust dat er (zeer) actuele vragen kunnen liggen die op korte termijn opgelost dienen te worden. De aanpak en oplossing dienen echter ook voor de lange termijn houdbaar en effectief te zijn. JNB wil daarbij graag het verschil maken.
 Kenmerken van een duurzame aanpak en oplossing zijn volgens JNB:

  • Samenwerken is samen leren
  • Bewust zijn van het gegeven dat alles met elkaar is verbonden en onderdeel is van het groter geheel of systeem
  • Gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten en intrinsieke motivatie van de mensen, individueel en de organisatie als geheel.
  • De aanpak en oplossingen moeten ook in de toekomst toegevoegde waarde blijven leveren.
  • Opereren en denken in systemen en vanuit ieders kennis en vakmanschap.
  • Interdisciplinair en dynamisch werken

Met bovenstaande ingrediënten helpen wij u bij het uitwerken en implementeren van succesvol leer- en ontwikkelingsbeleid en – activiteiten. Wij hebben een speciale expertise in de techniek wereld en het onderwijsveld.