Project Description

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd

Het Gelder Restauratie Centrum (GRC) heeft als doelstelling: ‘Zorgen dat er voldoende jonge vaklieden/professionals in de restauratie kwalitatief opgeleid worden en dat de werkende vaklieden/professionals hun kennis en kunde actueel houden en versterken‘. Het GRC is van mening dat een ‘monument in uitvoering’ een ideaal hulpmiddel is dit op een aansprekende wijze te realiseren. Niets werkt motiverender dan in de praktijk te zien en te leren hoe het behoud van het erfgoed uitgevoerd en uitgedacht wordt. Het GRC heeft daarom aan JNB gevraagd een Erfgoedwerkplaats op te zetten bij de restauratie van landgoed Reuversweerd in Brummen.
De kern van deze werkplaats is om met een goed programma jongeren, vakprofessionals (in de voorbereiding en uitvoering), monumenteigenaren, etc., het restauratieproces te laten zien, beleven en erin te leren. De doelen waarop de mobiele erfgoedwerkplaats zich richt, zijn dan ook:

  • inspireren, enthousiasmeren van mensen voor de restauratiesector;
  • kennisdeling en opleiden/scholen m.b.t. het (duurzaam) restaureren;
  • communiceren over de restauratiesector