Project Description

Herstructurering Beroepsonderwijs Drenthe

De beroepsopleidingen in de bouw ervaren op verschillende terreinen knelpunten die er toe leiden dat de doelstellingen niet gehaald kunnen worden. Deze knelpunten betreffen onder andere hoge loonkosten van leerlingen, te weinig praktijkopleidingsplaatsen, achterblijvende technische kennis en kunde t.a.v. duurzaam bouwen, etc.
Provincie Drenthe heeft aan JNB Partner in Leren en ontwikkelen gevraagd om een verkenning uit te voeren in het middelbaar beroepsonderwijs in Drenthe. De verkenning dient voorstellen op te leveren voor een herinrichting van het onderwijsproces met bijbehorende organisatie (binnen de wettelijke kaders) in het middelbaar beroepsonderwijs in de bouw (bouw-breed) in Drenthe, gedragen door de partners (onderwijs en bedrijfsleven in Drenthe) in het middelbaar beroepsonderwijs.