Project Description

Provincie Gelderland is samen met andere organisaties (Opleidingsbedrijven, ROC’s, Bouwend Nederland, Fundeon, Savantis, RACM, Monumentenwacht Gld., etc.) tot de conclusie gekomen dat er een goede kennis- en opleidingsfaciliteit dient te komen ten behoeve van de restauratiesector. Zij hebben vervolgens de handen ineen geslagen en besloten tot een haalbaarheidsstudie naar een Gelders Restauratiecentrum (GRC). 
JNB heeft deze haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarin de inhoud, meerwaarde, organisatie en kosten van een dergelijk Gelders Restauratiecentrum (GRC) in beeld is gebracht. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst, ter ontwikkeling van het GRC, met de verschillende deelnemende partijen.