Project Description

Onderzoek naar inhoud technische functies binnen woningcorporaties

JNB heeft in opdracht van Fundeon een uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd naar de beroepen werkvoorbereider, toezichthouder en allround vakman binnen woningcorporaties. Dit om te bezien in hoeverre deze functies zich voor doen bij de verschillende woningcorporaties, de verschijningsvorm van de functies en de regionale verschillen. Deze informatie is input voor de woningcorporaties van de vereniging van woningcorporaties (Aedes) ten behoeve van hun landelijk beleid en voor Fundeon om eventueel nieuwe kwalificaties te ontwikkelen.