Project Description

Ontwikkeling leergang Innovatief en Energiebesparend restaureren

Voor een tijdbewuste instandhouding van het cultureel erfgoed is kennis en kunde van alleen historische waarden, materialen, constructies en technieken niet meer voldoende.  Het leertraject ‘Innovatie en energiebesparend restaureren’ heeft als doel om de gehele restauratieketen competenter te maken t.a.v. het tijdbewust restaureren. In opdracht van het Gelders Restauratie Centrum (GRC) ontwikkelt JNB dit leertraject, zet het ‘in de markt’’ en begeleidt de pilot van dit leertraject. De doelgroep van dit leertraject zijn de ketenpartners in het restauratieproces, zoals architecten, adviseurs, gemeenten, restauratiebedrijven en installatiebedrijven.