Project Description

JNB ontwikkelde in opdracht van Fundeon diverse BCP’s voor de BOL 4 opleiding Bouw/Infra. Op basis hiervan is een groot gedeelte van het kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra (BOL-4 opleiding) ontwikkeld. In de laatste fase heeft JNB de projectleiding gehad. Daarbij is o.a. gezorgd voor toetsing van het kwalificatiedossier door COLO en goedkeuring.

Daarnaast heeft JNB voor enkele gespecialiseerde beroepen zowel BCP’s als kwalificaties dossiers ontwikkeld, zoals o.a. de Metselaar.