Project Description

JNB heeft In opdracht van provincie Gelderland een kwaliteitsregeling ontwikkeld en heeft de implementatie begeleid voor bouwbedrijven die actief zijn op het gebied van restauratie van bouwkundige monumenten. De kwaliteitsregeling zorgt ervoor dat de bedrijven gaan voldoen aan de eisen ten behoeve van de benodigde kennis en kunde voor de restauratie van monumenten. De regeling heeft verder tot doel dat bedrijven de ontwikkeling van kennis en kunde betreffende het restauratievak gestructureerd ter hand nemen.