Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen dat er ook in de toekomst vak professionals zijn, die in de restauratieketen op de juiste wijze met het erfgoed omgaan. Hiervoor is bekendheid geven aan, promotie van het restauratievakgebied, etc., bij de verschillende doelgroepen in onder andere de vooropleidingen een belangrijk aandachtsgebied.

In en om Zutphen staat er de komende jaren een aantal grote restauraties op het programma. Binnenkort wordt gestart met de restauratie van de St. Janskerk. Dat wordt een zgn. “open arms” restauratie, d.w.z. dat het publiek van dichtbij kennis kan nemen van de restauratiewerkzaamheden en hierover actueel geïnformeerd wordt. De St. Janskerk ligt in het gebied dat het “Klein Vaticaan” genoemd wordt en waar ook veel scholengemeenschappen bij elkaar liggen.

Het idee is hierbij ontstaan om een zogenaamde, mobiele erfgoedwerkplaats in te richten, waarin de omgeving (bedrijven bewoners, scholen, instellingen, etc.) op een innovatieve wijze in aanraking komen met erfgoed. Op dit moment wordt er door de gemeente Zutphen al verschillende initiatieven en acties uitgezet om daar invulling aan te geven. Het GRC ziet kansen om, tijdens het meewerken hieraan, mogelijk een concept te ontwikkelen voor een mobiele erfgoedwerkplaats die ook op andere plaatsen ingezet kan worden. Anderzijds kan onderzocht wordt of het idee van mobiele werkplaats haalbaar is en wat de rol van het GRC hierbij kan zijn.

 JNB Partner in Leren en Ontwikkelen is gevraagd om namens het GRC een verkenning te doen en de uitwerking in gang te zetten voor een mobiele erfgoedwerkplaats en daarbij de haalbaarheid ervan in beeld te brengen.