Vanuit een regionale inventarisatie over het tot stand komen collectieve zonprojecten is naar voren gekomen dat kennisoverdracht en kennisontwikkeling een belangrijke drager is om initiatieven te laten ontstaan en tot realisatie te laten komen. Daarbij is samenwerking in de regio (lokaal en/of bovenlokaal) een belangrijke sleutel. Enpuls (onderdeel van Enexis) heeft aan JNB Partner gevraagd om hen te ondersteunen bij het opzetten en organiseren van activiteiten t.b.v. kennisoverdracht en kennisontwikkeling, een zogenaamde kennisinfrastructuur. Dit samen met verschillende regio’s in de provincie Noord Brabant. Hierdoor ontstaan regionale living-labs die op een slimme manier, t.bv. kennisontwikkeling en -deling, met elkaar verbonden worden.

Het doel van het project is het opzetten van een kennisinfrastructuur die de verschillende regio’s ondersteunt bij het realiseren/versnellen van hun doelstellingen op het gebied van zonne-energie.