In opdracht van provincie Gelderland en de Erfgoedhoveniers heeft JNB een basiscursus ontwikkeld voor het kaderpersoneel van de hoveniersbedrijven in het groen erfgoed. Deze verloopt momenteel zeer succesvol en er is veel belangstelling voor.

De provincie Gelderland wil nu onderzoeken welke aanvullende cursussen/leeractiviteiten er voor vaklieden van de Hoveniersbedrijven of andere betrokkenen bij het historisch erfgoed nog nodig zijn. Aan JNB is gevraagd om dit tezamen met de Erfgoedhoveniers en Gilde van Tuinbazen te onderzoeken en vervolgens te de gewenste leeractiviteiten te ontwikkelen.