Vermindering energiearmoede door Energieklussers

2022-11-30T15:44:30+00:00

Vermindering energiearmoede door Energieklussers Onderzoek van TNO (eind 2021) laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energie-armoede. Zij hebben een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen in een huis van een lage energetische kwaliteit. Gevolg is dat zij hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. De aanpak van energiearmoede [...]

Energiereductie door woningeigenaren

2022-11-30T15:44:51+00:00

Energiereductie door woningeigenaren Gemeente Oisterwijk heeft samen met DEC-Oisterwijk JNB gevraagd een plan te maken voor een subsidieaanvraag bij de Regeling Reductie Energie (RRE). In dit plan staat beschreven hoe gemeente Oisterwijk in samenwerking met DEC-Oisterwijk minimaal 1.200 inwoners van de gemeente helpt/stimuleert bij het verduurzamen (besparen) van energie door met name kleine maatregelen. De [...]

Opzetten Integraal Praktijkcentrum

2021-04-29T12:24:50+00:00

ROC Leiden heeft in samenwerking met het bedrijfsleven een Integraal Praktijkcentrum (IPC) op voor alle technische beroepsopleidingen (BOL/BBL, niveau 1 t/m 4). Dit IPC wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele opleiding en de begeleiding van de deelnemer. In het kader van dit IPC heeft JNB een Experiment IPC-Bouw begeleid. JNB was verantwoordelijk voor de projectleiding en de [...]

Implementatie Hygiënecode in de Bakkerijbranche

2021-04-29T12:25:07+00:00

JNB heeft in opdracht van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) het overall projectmanagement verzorgd van de implementatie van de nieuwe hygiënecode in de bakkerijbranche. Dit is onder andere gebeurd door 1600 bakkers te informeren en te instrueren door middel van 6 regionale congressen, een centrale website, nieuwsbrieven en trainingen die ondersteund werden door een digitale [...]

Opzetten Gelders Restauratie Centrum

2021-04-29T12:25:21+00:00

Binnen provincie Gelderland willen partijen, ROC’s Opleidingsbedrijven, Monumentenwacht Gelderland, Geldersche Kasteelen, Nederlands Openlucht Museum, Bouwend Nederland, en de restauratiebedrijven een kennis- en opleidingsfaciliteit opzetten: het Gelders Restauratiecentrum (GRC). Binnen dit GRC worden, met een praktijk gericht concept, op een hoogwaardige wijze opleidingen, cursussen en kennis gecreëerd en uitgevoerd. Het GRC is gevestigd op een centrale en [...]

Ga naar de bovenkant