Project Description

Energiereductie door woningeigenaren

Gemeente Oisterwijk heeft samen met DEC-Oisterwijk JNB gevraagd een plan te maken voor een subsidieaanvraag bij de Regeling Reductie Energie (RRE). In dit plan staat beschreven hoe gemeente Oisterwijk in samenwerking met DEC-Oisterwijk minimaal 1.200 inwoners van de gemeente helpt/stimuleert bij het verduurzamen (besparen) van energie door met name kleine maatregelen.

De subsidieaanvraag is gehonoreerd en vervolgens is JNB aangesteld als projectleider om uitvoering te geven aan het projectplan. Inwoners worden door verschillende activiteiten gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning. Het betreft het door ontwikkelen van het bestaande Energieloket, het geven van energieadviezen, het organiseren van kennis-/wijkbijeenkomsten, het uitgeven van waardebonnen, etc. Ook heeft JNB een boekje samengesteld met daarin Tips & Trucs voor het snel en gemakkelijk verlagen van je eigen energierekening.