Kwartiermaker Energiebesparing en Energiearmoede

2022-11-30T15:44:09+00:00

Kwartiermaker Energiebesparing en Energiearmoede De provincie Noord-Brabant wil alle regio’s ondersteunen bij een juiste organisatie voor en aanpak van het bestrijden van energiearmoede en het realiseren van energiebesparing bij woningen. Iedere regio heeft hiervoor de mogelijkheid om een kwartiermaker aan te stellen. Deze doet onderzoek bij de gemeenten in de betreffende regio naar de huidige [...]

Herstructurering Beroepsonderwijs Drenthe

2022-11-30T15:46:30+00:00

Herstructurering Beroepsonderwijs Drenthe De beroepsopleidingen in de bouw ervaren op verschillende terreinen knelpunten die er toe leiden dat de doelstellingen niet gehaald kunnen worden. Deze knelpunten betreffen onder andere hoge loonkosten van leerlingen, te weinig praktijkopleidingsplaatsen, achterblijvende technische kennis en kunde t.a.v. duurzaam bouwen, etc.
Provincie Drenthe heeft aan JNB Partner in Leren en ontwikkelen gevraagd [...]

Onderzoek naar inhoud technische functies binnen woningcorporaties

2022-11-30T15:46:52+00:00

Onderzoek naar inhoud technische functies binnen woningcorporaties JNB heeft in opdracht van Fundeon een uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd naar de beroepen werkvoorbereider, toezichthouder en allround vakman binnen woningcorporaties. Dit om te bezien in hoeverre deze functies zich voor doen bij de verschillende woningcorporaties, de verschijningsvorm van de functies en de regionale verschillen. Deze informatie is input [...]

Haalbaarheidsstudie Gelders Restauratie Centrum

2021-04-29T12:25:42+00:00

Provincie Gelderland is samen met andere organisaties (Opleidingsbedrijven, ROC’s, Bouwend Nederland, Fundeon, Savantis, RACM, Monumentenwacht Gld., etc.) tot de conclusie gekomen dat er een goede kennis- en opleidingsfaciliteit dient te komen ten behoeve van de restauratiesector. Zij hebben vervolgens de handen ineen geslagen en besloten tot een haalbaarheidsstudie naar een Gelders Restauratiecentrum (GRC). 
JNB heeft deze [...]

Ga naar de bovenkant