Herstructurering Beroepsonderwijs Drenthe

2021-04-29T12:22:44+00:00

De beroepsopleidingen in de bouw ervaren op verschillende terreinen knelpunten die er toe leiden dat de doelstellingen niet gehaald kunnen worden. Deze knelpunten betreffen onder andere hoge loonkosten van leerlingen, te weinig praktijkopleidingsplaatsen, achterblijvende technische kennis en kunde t.a.v. duurzaam bouwen, etc.
Provincie Drenthe heeft aan JNB Partner in Leren en ontwikkelen gevraagd om een verkenning [...]

Onderzoek naar inhoud technische functies binnen woningcorporaties

2021-04-29T12:23:00+00:00

JNB heeft in opdracht van Fundeon een uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd naar de beroepen werkvoorbereider, toezichthouder en allround vakman binnen woningcorporaties. Dit om te bezien in hoeverre deze functies zich voor doen bij de verschillende woningcorporaties, de verschijningsvorm van de functies en de regionale verschillen. Deze informatie is input voor de woningcorporaties van de vereniging van [...]

Haalbaarheidsstudie Gelders Restauratie Centrum

2021-04-29T12:25:42+00:00

Provincie Gelderland is samen met andere organisaties (Opleidingsbedrijven, ROC’s, Bouwend Nederland, Fundeon, Savantis, RACM, Monumentenwacht Gld., etc.) tot de conclusie gekomen dat er een goede kennis- en opleidingsfaciliteit dient te komen ten behoeve van de restauratiesector. Zij hebben vervolgens de handen ineen geslagen en besloten tot een haalbaarheidsstudie naar een Gelders Restauratiecentrum (GRC). 
JNB heeft deze [...]

Ga naar de bovenkant