Toetredingstraject vluchtelingen naar de arbeidsmarkt van de Bouw/Infra

september 12th, 2016|

In samenwerking met Bouwmensen Rivierenland, Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Werkzaak Rivierengebied ontwikkeld JNB een duurzaam toetredingstraject voor vluchtelingen (statushouders) die werkzaam willen en kunnen zijn in de bouwsector. Door middel van diagnostisering, scholing, werkervaring en [...]

Ondersteunen en adviseren Stichting Certificering Restauratie (SCR)

september 12th, 2016|

De Stichting Certificatie Restauratie zorgt voor de uitvoering van de kwaliteitsregeling Kennis&Kunde voor uitvoerende restauratiebedrijven. Deze stichting bestrijkt vooralsnog de provincies Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel.
De doelstelling van de stichting is om eind 2016 zo’n [...]

Netwerk duurzaamheid en innovatie in de restauratiesector

september 12th, 2016|

Voor een tijdbewuste instandhouding van het cultureel erfgoed is kennis en kunde van alleen historische waarden, materialen, constructies en technieken niet meer voldoende. Ook innovaties, duurzame technieken en materialen en energiebesparende maatregelen dienen bij het [...]

Ontwerp keuzedeel duurzaam restaureren

juni 6th, 2016|

Het Centrum voor Restauratietechnieken heeft aan JNB gevraag om een ontwerp te maken voor het keuzedeel Duurzaam Restaureren. Dit keuzedeel behoort bij de specialistische beroepsopleidingen Restauratie Timmeren en Metselen niveau-4 Ontwikkeling cursus Historische tuinen en [...]