Energiereductie door woningeigenaren

2021-04-29T13:21:16+00:00

Gemeente Oisterwijk heeft samen met DEC-Oisterwijk JNB gevraagd een plan te maken voor een subsidieaanvraag bij de Regeling Reductie Energie (RRE). In dit plan staat beschreven hoe gemeente Oisterwijk in samenwerking met DEC-Oisterwijk minimaal 1.200 inwoners van de gemeente helpt/stimuleert bij het verduurzamen (besparen) van energie door met name kleine maatregelen. De subsidieaanvraag is gehonoreerd [...]

Herstructurering Beroepsonderwijs Drenthe

2021-04-29T12:22:44+00:00

De beroepsopleidingen in de bouw ervaren op verschillende terreinen knelpunten die er toe leiden dat de doelstellingen niet gehaald kunnen worden. Deze knelpunten betreffen onder andere hoge loonkosten van leerlingen, te weinig praktijkopleidingsplaatsen, achterblijvende technische kennis en kunde t.a.v. duurzaam bouwen, etc.
Provincie Drenthe heeft aan JNB Partner in Leren en ontwikkelen gevraagd om een verkenning [...]

Onderzoek naar inhoud technische functies binnen woningcorporaties

2021-04-29T12:23:00+00:00

JNB heeft in opdracht van Fundeon een uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd naar de beroepen werkvoorbereider, toezichthouder en allround vakman binnen woningcorporaties. Dit om te bezien in hoeverre deze functies zich voor doen bij de verschillende woningcorporaties, de verschijningsvorm van de functies en de regionale verschillen. Deze informatie is input voor de woningcorporaties van de vereniging van [...]

Ontwikkeling leergang Innovatief en Energiebesparend restaureren

2021-04-29T12:23:47+00:00

Voor een tijdbewuste instandhouding van het cultureel erfgoed is kennis en kunde van alleen historische waarden, materialen, constructies en technieken niet meer voldoende.  Het leertraject ‘Innovatie en energiebesparend restaureren’ heeft als doel om de gehele restauratieketen competenter te maken t.a.v. het tijdbewust restaureren. In opdracht van het Gelders Restauratie Centrum (GRC) ontwikkelt JNB dit leertraject, [...]

Ontwikkeling beroepscompetentieprofielen en kwalificatiedossiers

2021-04-29T12:24:03+00:00

JNB ontwikkelde in opdracht van Fundeon diverse BCP's voor de BOL 4 opleiding Bouw/Infra. Op basis hiervan is een groot gedeelte van het kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra (BOL-4 opleiding) ontwikkeld. In de laatste fase heeft JNB de projectleiding gehad. Daarbij is o.a. gezorgd voor toetsing van het kwalificatiedossier door COLO en goedkeuring. Daarnaast heeft JNB voor [...]

Ontwikkeling kwaliteitsregeling Kennis&Kunde

2021-04-29T12:24:24+00:00

JNB heeft In opdracht van provincie Gelderland een kwaliteitsregeling ontwikkeld en heeft de implementatie begeleid voor bouwbedrijven die actief zijn op het gebied van restauratie van bouwkundige monumenten. De kwaliteitsregeling zorgt ervoor dat de bedrijven gaan voldoen aan de eisen ten behoeve van de benodigde kennis en kunde voor de restauratie van monumenten. De regeling [...]

Opzetten Integraal Praktijkcentrum

2021-04-29T12:24:50+00:00

ROC Leiden heeft in samenwerking met het bedrijfsleven een Integraal Praktijkcentrum (IPC) op voor alle technische beroepsopleidingen (BOL/BBL, niveau 1 t/m 4). Dit IPC wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele opleiding en de begeleiding van de deelnemer. In het kader van dit IPC heeft JNB een Experiment IPC-Bouw begeleid. JNB was verantwoordelijk voor de projectleiding en de [...]

Ga naar de bovenkant