Kwartiermaker Energiebesparing en Energiearmoede

2022-11-30T15:44:09+00:00

Kwartiermaker Energiebesparing en Energiearmoede De provincie Noord-Brabant wil alle regio’s ondersteunen bij een juiste organisatie voor en aanpak van het bestrijden van energiearmoede en het realiseren van energiebesparing bij woningen. Iedere regio heeft hiervoor de mogelijkheid om een kwartiermaker aan te stellen. Deze doet onderzoek bij de gemeenten in de betreffende regio naar de huidige [...]

Vermindering energiearmoede door Energieklussers

2022-11-30T15:44:30+00:00

Vermindering energiearmoede door Energieklussers Onderzoek van TNO (eind 2021) laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energie-armoede. Zij hebben een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen in een huis van een lage energetische kwaliteit. Gevolg is dat zij hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. De aanpak van energiearmoede [...]

Energiereductie door woningeigenaren

2022-11-30T15:44:51+00:00

Energiereductie door woningeigenaren Gemeente Oisterwijk heeft samen met DEC-Oisterwijk JNB gevraagd een plan te maken voor een subsidieaanvraag bij de Regeling Reductie Energie (RRE). In dit plan staat beschreven hoe gemeente Oisterwijk in samenwerking met DEC-Oisterwijk minimaal 1.200 inwoners van de gemeente helpt/stimuleert bij het verduurzamen (besparen) van energie door met name kleine maatregelen. De [...]

Herstructurering Beroepsonderwijs Drenthe

2022-11-30T15:46:30+00:00

Herstructurering Beroepsonderwijs Drenthe De beroepsopleidingen in de bouw ervaren op verschillende terreinen knelpunten die er toe leiden dat de doelstellingen niet gehaald kunnen worden. Deze knelpunten betreffen onder andere hoge loonkosten van leerlingen, te weinig praktijkopleidingsplaatsen, achterblijvende technische kennis en kunde t.a.v. duurzaam bouwen, etc.
Provincie Drenthe heeft aan JNB Partner in Leren en ontwikkelen gevraagd [...]

Onderzoek naar inhoud technische functies binnen woningcorporaties

2022-11-30T15:46:52+00:00

Onderzoek naar inhoud technische functies binnen woningcorporaties JNB heeft in opdracht van Fundeon een uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd naar de beroepen werkvoorbereider, toezichthouder en allround vakman binnen woningcorporaties. Dit om te bezien in hoeverre deze functies zich voor doen bij de verschillende woningcorporaties, de verschijningsvorm van de functies en de regionale verschillen. Deze informatie is input [...]

Ontwikkeling leergang Innovatief en Energiebesparend restaureren

2022-11-30T15:47:25+00:00

Ontwikkeling leergang Innovatief en Energiebesparend restaureren Voor een tijdbewuste instandhouding van het cultureel erfgoed is kennis en kunde van alleen historische waarden, materialen, constructies en technieken niet meer voldoende.  Het leertraject ‘Innovatie en energiebesparend restaureren’ heeft als doel om de gehele restauratieketen competenter te maken t.a.v. het tijdbewust restaureren. In opdracht van het Gelders Restauratie [...]

Ga naar de bovenkant